Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου η Ελληνική Εθνική Θρησκεία εόρτασε με μεγαλοπρέπεια τα Ανθεστήρια, στον Ναό της ΕΕΘ στην Αθήνα. Στην εορτή υμνήθηκαν ο Διόνυσος, ο Ποσειδώνας, ο Χθόνιος Ερμής, η Μνημοσύνη κ.ά και παράλληλα μνημονεύθηκαν με ειδική τελετουργία οι προσφιλείς μας τεθνεώτες.

Τα Ανθεστήρια εορτάστηκαν και σε άλλες κοινότητες εθνικών ανά την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Ηλεία, Σέρρες, Φθιώτιδα) και στην Κύπρο.

«Στα Ανθεστήρια χαιρετίζουμε την Επιφάνεια του θεού Διονύσου, ο οποίος καθιστά φανερό το αιώνια κυκλικό γίγνεσθαι της ζωής, συμβάλλοντας στην αναγέννηση της φύσης. Η απόδοση τιμών στους νεκρούς προγόνους εκτός από το ότι αποτελεί μία ιερή πράξη, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συνοχή της πόλης που θεμελιώνεται πάνω στο παρελθόν της και επιπλέον δεικνύει την αιώνια πηγή ανανέωσης που είναι το βασίλειο του Πλούτωνος.
Σε κοινωνικό επίπεδο, στα Ανθεστήρια ο Διόνυσος τιμάται ως εκπολιτιστής θεός που δίδαξε στους ανθρώπους την καλλιέργεια του αμπελιού το οποίο, όπως και ο σίτος, συνέβαλε καθοριστικά στην μετάβαση από τον άγριο βίο στον πολιτισμένο. Κατ΄επέκταση το δώρο του οίνου στην ανθρωπότητα σε πολιτειακό επίπεδο επιδρά στην ενδυνάμωση της κοινωνικότητας και την οικοδόμηση οργανικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών μέσω της οινοποσίας. Η συμβολική ιερογαμία ουσιαστικά ανάμεσα στον Διόνυσο και την πόλη, φανερώνει τον σημαντικό ρόλο της δημιουργίας οίκων μέσω του θεσμού του γάμου, θεσμός που εκπολιτίζει τον άνθρωπο καθώς τον εντάσσει στην συζυγική εστία αποσπώντας τον από την άγρια εφηβική ζωή.
Η επίδραση του θεού Διονύσου στην πόλη ή την κοινότητα είναι απόλυτα δυναμική επειδή επικυρώνει τους θεσμούς, καθαγιάζει και ανανεώνει την σύμβασή του με αυτή, εγγυώμενος συγχρόνως την συνοχή και ενότητά της.
Σε ανθρώπινο επίπεδο ο Διόνυσος καλεί τον άνθρωπο σε υπέρβαση των ορίων ώστε να αντιληφθεί το μέτρο προκειμένου να τιμήσει την φύση του και να εγερθεί πάνω από το κτηνώδες. Αυτό συμβολίζει η μάσκα και ο Περικιόνιος, την κατάλυση του τόπου και του χρόνου, την ενατένιση της ύπαρξης και της ανυπαρξίας, ώστε να αποσπαστεί ο άνθρωπος από τον εαυτό του και να δει την πραγματικότητα με άλλη ματιά.»
Η επίδραση του θεού Διονύσου στην πόλη ή την κοινότητα είναι απόλυτα δυναμική επειδή επικυρώνει τους θεσμούς, καθαγιάζει και ανανεώνει την σύμβασή του με αυτή, εγγυώντας συγχρόνως την συνοχή και ενότητά της. 

Σε ανθρώπινο επίπεδο ο Διόνυσος καλεί τον άνθρωπο σε υπέρβαση των ορίων ώστε να αντιληφθεί το μέτρο προκειμένου να τιμήσει την φύση του και να εγερθεί πάνω από το κτηνώδες. Αυτό συμβολίζει η μάσκα και ο Περικιόνιος, την κατάλυση του τόπου και του χρόνου, την ενατένιση της ύπαρξης και της ανυπαρξίας, ώστε να αποσπαστεί ο άνθρωπος από τον εαυτό του και να δει την πραγματικότητα με άλλη ματιά.»

Ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες Εθνικούς, Υγεία, Ευδαιμονία και πνευματική ανάταση.

Εορτασμός Ανθεστηρίων στην Θεσσαλονίκη

Εορτασμός Ανθεστηρίων στην Κύπρο

Εορτασμός Ανθεστηρίων στην Ηλεία