Το Σάββατο 23 Μαρτίου η Ελληνική Εθνική Θρησκεία γιόρτασε τα Ασκληπιεία και την Εαρινή Ισημερία. Στην γιορτή τιμήθηκαν ο Ασκληπιός, η Υγεία, οι Ώρες, ο Ήλιος, η Αθηνά ως κυρίαρχη θεότητα του μήνα και παράλληλα οι αρετές της Ανδρείας και της Αγχίνοιας.
Εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν επίσης στις κοινότητες μας σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Αίγινα, Φθιώτιδα, Ηλεία, Κύπρο, καθώς και σε Οίκους της ΕΕΘ σε Ρόδο και Κρήτη.
Ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες Εθνικούς Υγεία, Ευδαιμονία καθώς και Πνευματική και Ψυχική Ανάταση.

Η Εαρινή Ισημερία σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής της άνοιξης και την επικράτηση του φωτός έναντι του σκοταδιού κατά την διάρκεια του 24ωρου. Η αγαθοεργή και γονιμοποιητική δύναμη του εαρινού ήλιου επηρεάζει ευεργετικά την γη και την ανανεώνει ώστε να μπορέσει να χαρίσει πλούσια αγαθά. Ευεργετικά επιδρά και στους ανθρώπους δημιουργώντας τους ψυχική ανάταση. Στην Εαρινή Ισημερία ανέρχεται η θεά Περσεφόνη με το ρόδι ανά χείρας, η εμψυχώτρια δύναμη της εαρινής εποχής, και μέσω της ισχύος της η φύση γεμίζει καρπίσματα.
Ο Ασκληπιός είναι η θεότητα που ενεργεί στο τεταρτημόριο του ενιαυτού από την Εαρινή Ισημερία έως το Θερινό Ηλιοστάσιο. Τα Ασκληπιεία είναι μια ευχαριστήρια γιορτή προς τον θεό Ασκληπιό προκειμένου να συνεχίσει να είναι πάροχος της πολύτιμης υγείας στους ανθρώπους και ευεργέτης των πόλεων. Η Φιλανθρωπία, κατ' εξοχήν ιδιότητα του θεού Ασκληπιού, είναι πολιτισμικό αγαθό και συμβάλλει στην οργανικότητα και συνοχή της κοινότητας.

The Vernal Equinox marks the start of spring and the domination of light over darkness in the 24-hour day. The beneficial and fertilising power of the spring sun invigorates the earth and allows it to present us with its rich offerings. Another benefit is the uplifting effect it has on us. The goddess Persephone rises holding a pomegranate (representing spring’s life force) and, through her power, nature starts to bear fruit.
Asclepius is the deity acting from the Vernal Equinox to the Summer Solstice. Asclepieia is a thanksgiving ritual in honour of the god Asclepius, so that he continues to provide health and support cities. Philanthropy, the main quality of the god Asclepius, is a cultural good that serves as social glue within the community.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ KYΠΡΟ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ