« Πρώτα προσπαθούν να σε αγνοήσουν, μετά να σε γελοιοποιήσουν, μετά να σε πολεμήσουν και μετά τους νικάς » (Γκάντι)
« Μας έχουν καταλογίσει τα πάντα, εκτός από αυτό που πραγματικά είμαστε και φοβούνται » (Ντεμπόρ)
English
English

Francais

Italiano

Espanol

Portuguese

Deutsch

Polska

Russian

   
Καλώς ήλθατε,
στον επίσημο δικτυακό τόπο
του Υπάτου Συμβουλίου των
Ελλήνων Εθνικών
Αρχική σελίδα
Σχετικά με το ΥΣΕΕ
Συχνές Ερωτήσεις
Δελτία Τύπου
Μ.Μ.Ε.
Γίνετε Μέλη
Κείμενα - αρχεία
Ιστορίες Αγάπης
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
Βασικά Ελληνικά τυπικά προς χρήση των Ελλήνων Εθνικών
Ονοματοδοσία
Γάμος
Κήδευση
Τα παραπάνω αποτελούν ένα βασικό σχεδίασμα τυπικών και μπορούν να προσαρμοστούν ή διαμορφωθούν ελεύθερα από τον καθένα Εθνικό θρησκευτή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις που τον αφορούν.
Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι
«Εκατηβόλος»
Περιοδικό Διιπετές
Βλάσης Ρασσιάς
Ελλήνων Τόποι
Δελφύς - ΥΣΕΕ
ΥΣΕΕ Αμερικής
Ένωση Σαμίων Εθνικών
Μυθολογικό Εργαστήρι για παιδιά
Αρχαίο Αττικό Ημερολόγιο
 

Αναζήτηση στις σελίδες του ysee.gr
Powered by FreeFind
το ysee.gr έχει βελτιστοποιηθεί για τον Mozila FireFoxΗ. «αγκυλωμένη» κρίσις των Ελλήνων και ο . «ατίμητος» Χριστιανισμός

Από την αλληλογραφία του Τρύφωνος Ολυμπίου με τον Μητροπολίτη Κατερίνης Αγαθόνικο

Αγαπητέ κ. Τρύφων "Ολύμπιε",

Δυστυχώς για Σας, η επιστολή Σας ουδόλως έπεισε εμέ και τον Λαό μας.
Ευτυχώς για μένα, με το ανιστόρητο και αστήρικτο και κωμικό περιεχόμενο της, με κατέστησε ασύγκριτα θερμό θιασώτη της αθάνατης Ρωμιοσύνης, που πάντρεψε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με την απόλυτη Αλήθεια του ατίμητου Χριστιανισμού και εφώτισε την Οικουμένη, ενώ Εσείς, ως "κέντρα λακτίζων", την διώκετε.
Σας ευχαριστώ που, χωρίς να το θέλετε, με ευεργετήσατε! ....
Σαν μικρό αντίδωρο Σας επισυνάπτω ένα μέγιστο σε σημασία και σχετικώτατο Βιβλίο "Νεοειδωλολατρικές περιπλανήσεις και ο αληθής εμπειρία της Εκκλησίας μας". Σας συνιστώ φορτικά, να το μελετήσετε προσεκτικά και με αντικειμενική κρίση για να ΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ. Ολόψυχα το εύχομαι, γιατί ειλικρινά Σας λυπάμαι. Αφήστε την νοητική σας διαύγεια να ελευθερωθεί από τα ασφυκτικά πλαίσια της αγκυλωμένης κρίσεώς Σας. Τότε μόνο θα Σας συγχαρώ.....

Ο Μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης
ΑγαθόνικοςΠρος τον Μητροπολίτην Κίτρους
Κατερίνης και Πλαταμώνος
κον Αγαθόνικον

Σεβασμιώτατε!

Είμαι αναγκασμένος ίνα απαντήσω εις το ίδιον πνεύμα, το οποίον απεκόμισον και εισέπραξον εκ της ιδικής Σας επιστολής, τουτέστιν το πνεύμα της επιθέσεως, ειρωνείας και κακίας, ενώ επιμελώς και εντέχνως απεφύγατε ν' απαντήσετε επί της ουσίας.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως, Σεβασμιώτατε, δια τον λόγον ότι, έστω και άνευ της θελήσεώς μου, Σας ευεργέτησα, ως αναφέρετε εις την προηγηθείσαν επιστολήν και ελπίζω να σας φανώ έτι χρησιμώτερος εις το μέλλον. Παρέλαβον δε και το «μικρόν αντίδωρον», όπως αποκαλείτε τούτο, δηλαδή βιβλίον εκδοθέν εκ της «Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους».
Ακολουθώντας την «φορτικήν» σύστασίν Σας και παρ' όλην την διατεθείσαν διαύγειαν πνεύματος, τοιαύτην ήτιν η Παμμήτηρ Φύσις προσέδωσεν εις εμέ, ουδόλως ωφελήθην εκ της αναγνώσεως του βιβλιαρίου. Τούτο δε διότι ο συγγραφεύς, προφανώς φαιά φέρων (ρασοφόρος) αναχωρητής εκ των εγκοσμίων, είναι μεν άριστος ότε ούτος απευθύνεται εις εστερημένον νοημοσύνης εκκλησιαστικόν ποίμνιον στοχεύοντας εις την ες αεί περιμάντρωσίν του, ανόητος δε όταν απευθύνεται εις νοήμονας εθνικούς.
Η κατωτέρω παράγραφος είναι ικανή ίνα αποδείξη την μωρίαν ταύτην.

Όν γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται. Ας μη απατώμεθα. Αυτό το νόημα έχουν οι υποδουλώσεις, οι καταστροφές, οι τραγωδίες (του έθνους μας). Εδώ ευρίσκεται η απάντησις και για την σύγχρονη γεωγραφική και κοινωνικοπολιτική συρρίκωσι του Ελληνισμού. (σελίς 36)

Ουδέν σχόλιον περί αυτού και ο νοών νοείτο. Η «αγκυλωμένη» κρίσις μου δε, όπως με «πατερικήν αγάπην» και «φιλευσπλαχνίαν» αποκαλείτε, είναι ανίκανος ίνα κατανοήση τ' ανωτέρω γεγραμμένα, τα οποία Εσείς προφανώς κατανοείτε.
Διότι, δύο κεφαλαί, ίνα επικοινωνούσι, ή θα πρέπει να είναι ισοπόσως πλήρεις, ή εξ' ίσου κεναί και αυτή του ρασοφόρου συγγραφέως μάλλον ανήκει εις την δευτέραν κατηγορίαν.

Εσείς δε, αν και Έλλην τη καταγωγή, ουδέποτε θα δυνηθήτε να κατανοήσετε την θεο- και κοσμοαντίληψιν των Ελλήνων, διότι έχετε παιδιόθεν εμποτιστεί εκ του ιουδαϊκού έθους και ως εκ τούτου οριστικώς έχετε απωλέσει την επικοινωνίαν με τον ελληνικόν Ορθόν Λόγον, συνεπώς δε και με τον Κοσμικόν Λόγον. Διατελών υπό την επήρειαν των Βεδουίνων της ερήμου, πώς δύνασθε να κατανοήσετε την κατωτέρω ρήσιν του Ηρακλείτου επί παραδείγματι;

Κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν. ..Κόσμος ην αεί και εστίν και εσταί πυρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα.

Μη δυνάμενος λοιπόν να εννοήσετε το μεγαλείον των σοφών Ελλήνων, η ψυχή σας στερείται της αληθείας και, ως ο Πλάτων είπε, ευρίσκεται εις θλίψιν. Υποθέτω πως πρέπει να είσθε δυστυχής και την δυστυχίαν σας διοχετεύετε εις ιουδαϊκάς ιερουργίας των Σαβαώθ, με σκοπόν να αποκομίσητε κάποιαν μεταθανάτιον ιουδαϊκήν αμοιβήν εν κόλποις Αβραάμ.

Εγώ όμως προτιμώ να «λακτίζω κέντρα», όπως εις την επιστολήν σας λέγετε, μία ρήσις του Γιαχβέ προς τον Σαούλ, παρά να ενταχθώ εις το κενοκέφαλον ποίμνιον, επί του οποίου επιβαίνουσιν ως πνευματικοί και οικονομικοί επιβήτορες οι αιδεσιμώτατοι, οι πανιερώτατοι, οι παναγιώτατοι, οι πανοσιώτατοι, οι σεβασμιώτατοι, και οι μακαριώτατοι. (Αλήθεια, όλους αυτούς τους υπερ-υπερθετικούς βαθμούς και τίτλους, ποίος τόσον «ταπεινώς» απονέμει εις τους ρασοφόρους;)

Ως Έλλην δε, θλίβομαι εκ του γεγονότος ότι Εσείς συνεχίζετε μετά δογματικού φανατισμού να διάγετε τον βίον Σας εις την πλάνην υπό την σκέπην του οίκου Ισραήλ και να προσεύχεσθε υπέρ των αλλοεθνών προπατόρων Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωακείμ και Άννης, Ρουθ και Ρεβέκκας. Η Ελληνική Ψυχή όμως, ούσα πάντοτε καρτερική, αναμένει την επάνοδον εις την αγκάλην της όλων των τέκνων της, έστω και αργά. Η ελπίς της σωτηρίας Σας ευρίσκεται εις την πνευματική Ελλάδαν.

Εν Λιτοχώρω τη 3η Σεπτεμμβρίου 2002

Μετά τιμής

Τρύφων Ολύμπιος
Λιτόχωρο


[ προηγούμενο ]


«Είμαστε οι Ινδιάνοι της Ελλάδος»


 

Δελτίο Τύπου 185 / 13. 5. 2006

Με ημερομηνία 7 Μαϊου 2006 απεστάλη Υπόμνημα του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) αναφορικά με την ανάγκη για:

  1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
  2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
  3. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

στους κ.κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργό Πολιτισμού,

με κοινοποίηση σε 16 ακόμα σχετιζόμενους με το ζήτημα φορείς (διεθνείς Οργανισμούς, Ελληνικά πολιτικά Κόμματα, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, κ.ά.).

Το κείμενο του Υπομνήματος βρίσκεται εδώ  Αναφορά στο υπόμνημα του ΥΣΕΕ προς την κυβέρνηση σχετικά με τα δικαιώματα των Ελλήνων Εθνικών από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ του Σάββατου 13.5.2006

[ δείτε την σελίδα ]Το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών
, που είχε θέμα «Οι Υψηλές Αξίες των Προχριστιανικών Παραδόσεων και Θρησκειών», πέρασε πια στην Ιστορία, όχι τόσο ως το μεγαλύτερο έως τώρα πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό στις προχριστιανικές παραδόσεις των λαών της γής , αλλά, κυρίως, ως ένα πέρα για πέρα επιτυχημένο διεθνές συνέδριο ...
[ περισσότερα ]

 © Πνευματικά δικαιώματα Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών
Τα περιεχόμενα καθώς και οι υπηρεσίας του δικτυακού τόπου ysee.gr διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και ενημέρωση και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια του Υ.Σ.Ε.Ε. Επιτρέπεται η χρήση αυτών σε άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει αναφορά και σύνδεση με το ysee.gr. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου ysee.gr για υβριστικούς ή δυσφημιστικούς σκοπούς. Το Υ.Σ.Ε.Ε. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να οδηγούν συνδέσεις από το ysee.gr καθώς και για το περιεχόμενο των κειμένων που αναρτώνται στην Αγορά από τους χρήστες.