Την Τετάρτη 8 Μαΐου η Ελληνική Εθνική Θρησκεία τέλεσε Ιεροπραξία για την Νουμηνία του μηνός Θαργηλιώνος, για καλόν νέο σεληνιακό μήνα.

Αυτόν τον μήνα κυριαρχεί ο θεός Απόλλων και καλλιεργούνται οι αρετές της Αρμονίας και της Ειλικρινείας.