Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία εόρτασε την Κυριακή 17 Μαϊου «2020», στον εν Αθήναις αδειοδοτημένο Ναό της τα Θαργήλια, προς τιμή των δύο θεοπαίδων της Λητούς και του Διός.
Ευχόμαστε σε όλους τους ευσεβείς Συνέλληνες φυσική υγεία, ψυχική ανανέωση, πνευματική δύναμη, ομορφιά βίου με όλα τα ιερά δώρα της Αρτέμιδος και του Απόλλωνος Αλεξίκακου, Θεού της Αρμονίας και της Ειλικρινείας.