1. Δέχονται την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας από την απώτατη αρχαιότητα έως την εποχή που αυτή υποχρεώθηκε λόγω της χριστιανικής καταδίωξης να περάσει συντεταγμένα στην αφάνεια και την παρανομία και από εκεί έως την εποχή της πρώτης δημόσιας ανάδυσής της την εποχή του Πλήθωνος και μετά έως τις δικές μας ημέρες.

2. Δέχονται ως ιερές και σέβονται τις παραδόσεις μας, όπως αυτές διασώθηκαν μέσα από τους αιώνες της αφάνειας και μας παραδόθηκαν ώστε να μπορεί έγκυρα να αναδυθεί ξανά στις ημέρες μας δημόσια η Ελληνική Εθνική Θρησκεία.

3. Δεν ενδιαφέρονται για φωτογραφική αναπαράσταση κάποιου ανεπίστρεπτου παρελθόντος, ούτε για μία αυθαίρετη νεοπαγανιστική "αναβίωση" (νεκρανάσταση) των Εθνικών μας λατρευτικών τύπων, οι οποίοι τουναντίον είναι ζώντες και συνεξελισσόμενοι με τον πολιτισμό.

4. Θεωρούν πρώτη προτεραιότητα την Επανελλήνιση, δηλαδή την παλινόρθωση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, του Ελληνικού Εθνισμού και του Ελληνικού αξιακού συστήματος που εδράζεται στην έννοια της Αρετής.

5. Κατανοούν ότι όλες οι πολιτικές ιδεολογίες της Νεωτερικότητας που τυχόν ασπάζονται σε προσωπικό επίπεδο οι Έλληνες Εθνικοί, μπαίνουν αυτομάτως σε δεύτερη μοίρα ως προς το μεγάλο συλλογικό όραμμα της Επανελλήνισης.